• Wild Turkey.

    ( Meleagris gallopavo )

    Gouache on paper